הזכות שלך לעתיד בטוח

בתחילת שנת 2008 נכנס לתוקף חוק פנסיה חובה, המחייב מעסיקים להפריש כספים לפנסיה לעובדיהם, על פי התנאים הקבועים בחוק. סוכנות ביטוח דן-גור ניהול הסדרים פנסיונים מספקת ללקוחותיה, המעסיקים והעובדים, שירות פנסיה חובה וניהול הסדרים המאפשר להם למלא אחר הוראות החוק, וליהנות מהזכויות הקבועות בו.

 עם כניסתו של חוק פנסיה חובה לתוקף ומסקנות וועדת בכר, השתנה עולם הפנסיה. כוח רב עבר לעובדים וחלה חובת הפרשות לפנסיה חובה על המעסיקים.
 
סוכנות ביטוח דן-גור ניהול הסדרים פנסיונים מעמידה לרשות לקוחותיה שירות מקצועי וליווי צמוד שיאפשר לעובדים לבטח את עתידם, ולמעסיקים ליהנות ממערך פנסיה מסודר בעזרת כלים טכנולוגיים מתקדמים ומדויקים.

פנסיה חובה – זכות על פי חוק

חוק פנסיה חובה קובע כי כל עובד שכיר יהיה זכאי לביטוח פנסיוני על פי התנאים הבאים:

  • כל עובד שכיר החל מגיל 20 לנשים ומגיל 21 לגברים.
  • כל עובד שכיר שהגיע לוותק של שישה חודשי עבודה לפחות.
  • כל עובד שהגיע למקום העבודה כאשר הוא מבוטח בביטוח פנסיוני
  • יהיה זכאי להפרשה אחרי שלושה חודשים, רטרואקטיבית.