אנו שמחים שמחה להציג בפניך מחשבון פנסיה אשר יאפשר לך לקבל אומדן ראשוני באשר לצעד הכלכלי החשוב בחייך.
לפנייך שתי אפשרויות לחישוב:

  • חישוב מהיר - בו תתבקש להשיב על מספר שאלות לשם הצגת הערכה כללית של שווי הפנסיה החודשית לה תהיה זכאי על פי הפרמטרים שהזנת
  • חישוב מפורט - בו תתבקש להשיב על מספר שאלות נוספות מעבר לשאלות שהוצגו בחישוב המהיר לשם הצגת ההערכה של שווי הפנסיה החודשית, לה תהיה זכאי, הקרובה יותר לדרישותייך ובהתאם למצבך ולצרכיך.

 

***חסר המחשבון עצמו***

 

האמור לעיל נועד להרחבת הידע הכללי ואין לראות בו משום חוות דעת, המלצה או הנחיה.מחשבון הינו מכשיר אינטראקטיבי המיועד לתת לך תמונה כללית לגבי חישוב סכומי קיצבאות הפנסיה למקרה זקנה, נכות או פנסיה לשאירים. המחשבון יכול לעזור לך לחשב את גובה פנסיית הזקנה, נכות או שאירים, בהתאם לנתונים שהזנת.מטרת מחשבון זה היא לתת תמונה כללית בלבד לגבי סכומי הפנסיה שניתן לקבל מקרן הפנסיה בהתאם לכללי הזכאות ולהנחות האקטואריות הקבועות בתקנות קרן הפנסיה והוא ואינו בא להחליף ייעוץ פנסיוני או תכנון פיננסי המותאם במדויק לצרכיו של הלקוח.המחשבון מבוסס על הנחות כלליות אשר יתכן ואינן תואמות את הפרמטרים האישיים של המשתמש. התחשיב נעשה על פי מסלול בסיס, אלא אם סומן אחרת, תשואה ריאלית בשיעור 4.26% ברוטו, הפרש גילאים בין בן/ בת זוג פנסיונר – מבוטח גבר - 6-, מבוטחת אשה – 3+, , תאריך הצטרפות הינו מועד החישוב ואחוז הפרשות הינו 18.33%, אלא אם סומן אחרת.התוצאה שתתקבל תהיה מבוססת על הנתונים אותם הזנת במחשבון נכון להיום ועל ההנחות כפי שקבועות בתקנות קרן הפנסיה ואשר יכול וישתנו בעתיד. יש לקחת בחשבון כי הזכויות לפנסיה נקבעות בהתאם לתקנות הקרן כפי שהן במועד האירוע המזכה.סכומי הפנסיה הינם לצורך הערכה בלבד ומספקים הערכה וסדר גודל בלבד ואין להסתמך עליהם. לא נשמרים נתונים מתוך ביצוע החישוב או התוצאה. אין להתייחס לתוצאה זו כאל ייעוץ, מכל סוג שהוא לרבות ייעוץ פנסיוני. המידע המופיע לא נועד להוות ניתוח שלם מלא ו/או מפורט של כלל הנושאים המפורטים במסגרתו והינו כללי וחלקי בלבד ואיננו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש.