מחשבון תעריפי ביטוח חיים למקרה מוות

בעזרת מחשבון זה תוכל לבצע חישוב להערכת עלות ביטוח למקרה פטירה מסוג "אור 1" בפרמיה משתנה מדי שנה.
לצורך ביצוע החישוב אנא מלא את הפרטים הבאים: